Sanatorium
shadow

DO SANATORIUM

BARDZO  UDANY  WYJAZD …DO SANATORIUM Sprawdzanie w internecie, który numer ma skierowanie do sanatorium budzi dużo emocji, ale dziś większość sanatoriów ma również w swojej ofercie pobyty bez skierowań. Taki wyjazd wiąże się z innymi kosztami ale zawsze jest przyjemną odmianą w codziennym życiu naszego …

Podróże
shadow

Podróżowanie to wyzwanie

Podróżowanie to wyzwanie Podróże odbywano od dawna. Początkowo w praktycznych celach: handlu, nauki, polityki – poselstwa. Często do miejsc kultu religijnego, by odprawić pokutę lub prosić o wstawiennictwo w trudnych sprawach. W  XV i  XVI wieku pierwszymi  największymi  podróżnikami byli Krzysztof Kolumb, …