podróże

Podróżowanie to wyzwanie

Podróże odbywano od dawna. Początkowo w praktycznych celach: handlu, nauki, polityki – poselstwa. Często do miejsc kultu religijnego, by odprawić pokutę lub prosić o wstawiennictwo w trudnych sprawach. W  XV i  XVI wieku pierwszymi  największymi  podróżnikami byli Krzysztof Kolumb, Vasco Da Gamma i Ferdynand Magellan. Ich celem był podbój i opanowanie nowych terytoriów.
W XX wieku podróżowanie stało się również sposobem wypoczynku i odkrywania nowych miejsc.
Jego skala dała początek rozwojowi  komunikacji.

Podróżowanie – forma spędzania wolnego czasu

Podróżowanie stało się  jedną z najpiękniejszych i najprzyjemniejszych form spędzania czasu.
Daje poczucie spełnienia i wolności, a jednocześnie otwiera nam oczy na świat, którego wcześniej
nie doświadczyliśmy.

Bycie podróżnikiem niesie ze sobą dużo wyzwań.
Znajdziecie tu ciekawe miejsca i oferty niezwykłych podróży.