global AgeWatchPolscy Seniorzy na 62 miejscu
w rankingu Global AgeWatch

W Polsce Seniorom jest trudniej niż w innych krajach.
Starzenie populacji potrzebuje przekształcania gospodarek i społeczeństw na całym świecie.

W rankingu państw przyjaznych seniorom na 91 sklasyfikowanych państw, Polska zajęła dopiero 62 miejsce . Trzy najbardziej przyjazne kraje to Szwecja, Norwegia i Niemcy. Za najmniej przyjazne uznano Afganistan, Tanzanię i Pakistan.

W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych organizacja HelpAge International oraz Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) opublikowały raport Global AgeWatch Index. Porównano 13 kryteriów, takich jak dochody, zatrudnienie czy ochrona zdrowia.

Pozytywnie oceniono, bezpieczeństwo dochodu osób starszych – w tej kategorii Polska zajmuje wysokie 20 miejsce. Kolejnym dobrym punktem jest wysoki zasięg zabezpieczenia emerytalnego oraz relatywnie niski poziom ubóstwa wśród seniorów. Źle wypadamy pod względem jakości opieki zdrowotnej nad osobami starszymi – tu zajmujemy dopiero 87 miejsce, czyli na samym końcu zestawienia.

Tworzący raport zwracają uwagę, że wszystkie państwa stoją przed poważnym wyzwaniem, jakim jest szybkie starzenie społeczeństw. Wiele Państw nie reaguje dość szybko i nie podejmują wystarczających działań aby poradzić sobie ze skutkami szybszego niż kiedykolwiek starzenia populacji. Do roku 2050 liczba seniorów w wieku 60+ przewyższy liczbę dzieci poniżej 15 roku życia.

W Polsce mamy 20,4% populacji 60+, w 2050 będzie to 35% ogółu populacji. Oprócz zdrowia dużym problemem jest brak wsparcia socjalnego przez państwo . Ne mamy polityki ukierunkowanej na starzenie społeczeństwa. Brak przepisów dotyczących osób starszych.

Warto jednak podkreślić , że dobra opieka socjalna jest od dawna bardzo ważnym elementem polityki krajów skandynawskich.

Ważne by uświadamiać sobie te różnice i dążyć do zmiany w kierunku tych lepszych. Poruszać tematy starzenia się społeczeństwa i uaktywniania ludzi dojrzałych. Podejmij wyzwanie by łatwiej wchodzić w kolejne etapy życia.

Zapraszam do lektury całego raportu. Global AgeWatch Index 2013 dostępny jest na stronie internetowej.
 
autor.n.podst.dost.mat. K.G.